42° პარალელი ​- კორონავირუსი და 10 უთანასწორობა

პანდემია იწვევს კრიზისების ჯაჭვს.

რა ტიპის უთანასწორობებს აჩენს და აღრმავებს პანდემია მსოფლიოში.

სიუჟეტში საუბარი იქნება 10 ტიპის უთანასწორობაზე, რომელიც უფრო მძაფრად დგას ახლა, ვიდრე მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ოდესმე.

42° პარალელი

42° პარალელი – offshoring – ანუ Made in China