42° პარალელი - გვართმევენ თუ არა რობოტები სამუშაოს?

თანამედროვე ადამიანი შიშით უყურებს რობოტიზაციას, რადგან, გავრცელებული წარმოდგენით, ავტომატიზაცია გვართმევს სამუშაო ადგილებს. რომელია ის პროფესიები, რომლებსაც ყველაზე მეტად ემუქრებათ ავტომატიზაციის საფრთხე და რა პრინციპი დევს ამის უკან.

ყველაზე ერთნაირად მოქმედებს თუ არა რობოტების ჩართვა ეკონომიკაში. რა უნდა მოვიმოქმედოთ, რომ ნეგატიური შედეგების მინიმიზება მოხდეს და ავტომატიზაციამ სრულად ადამიანის სასარგებლოდ იმუშაოს.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი