42° პარალელი - offshoring - ანუ Made in China
  • offshoring ანუ Made in China – ის რაც იწარმოებოდა ქვეყნის შიგნით, ახლა იწარმოება საზღვრებს მიღმა. ზოგი ქვეყნისთვის ის დაკარგულ დიდებას ნიშნავს დანარჩენებისთვის კი შესაძლებლობას დასაქმდნენ. რა ტიპის სამუშაოს ეწოდება Offshoring-ი. რამდენად რეალურია Trump-ის დაპირება 1970-იანი წლებიდან დასავლეთში დაწყებული საწარმოო საშუალებების გადინების შეჩერების და უკან ამერიკაში დაბრუნების შესახებ

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი