პანდემიების ეპოქა - ნაწილი #1

42° პარალელი

კორონოვირუსის მიწყნარებასთან ერთად მალევე გაჩნდა ინფორმაცია რომ ჯერ კიდევ დაუდგენელი მიზეზით ევროპაში ე.წ. მაიმუნის ყვავილის ვირუსი გაჩნდა.
 
ვართ თუ არა მართლაც უნიკალურ, პანდემიების ეპოქაში და როგორი შეიძლება იყოს მისი გავლენა მსოფლიო განვითარებაზე.
 
ამისთვის სანდრო ცაგარელი იმოგზაურებს წარსულში და ნახავს ანტიკური სამყაროდან მოყოლებული პანდემიების და ეპიდემიების გავლენას ისტორიულ ცვლილებებზე.