100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულები აჭარაში

შემდეგი რეპორტაჟი აჭარის უხუცესებზეა.

რეგიონში 100 წელს გადაცილებული 35 მოქალაქე ცხოვრობს. უმეტესობა ქალია. ყველაზე უმცროსი 103 წლის არის უფროსი კი 110 წლის.

ჩვენი ქვეყნის ამ უძვირფასეს ადამიანებს მერაბ წულუკიძე და ედნარ კოჩალიძე შეხვდნენ.