15:22, 22.08.2018
ლელა ჩახაია ლელა ჩახაია – ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის (EUI) დოქტორი პოლიტიკურ მეცნიერებებში. იგი მუშაობს პოსტსაბჭოთა ტრანზიციის პერიოდში განათლების უთანასწორობისა და სოციალური სტრატიფიკაციის საკითხებზე.   საქართველოში ძალიან ბევრი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ უნივერსიტეტში ახლა ყველა აბარებს, რომ ამდენი უმაღლესდამთავრებული ასეთ პატარა ქვეყანას არ სჭირდება და რომ ამდენი უ
>>>
12:31, 15.08.2018
“მივცეთ ბავშვებს თანაბარი შანსები” – “Giving Kids a fair Chance” –  ეს ფრაზა, ამ შემთხვევაში, ამერიკელ ეკონომისტ, ნობელის პრემიის ლაურეატ – ჯეიმს ჰეკმანს ეკუთვნის. ამ ფრაზით მან 2013 წელს, საკუთარი ავტორობით გამოცემული წიგნი დაასათაურა. ნაშრომში გამოქვეყნებული მასალები ამერიკულ საზოგადოებაზე განხორციელებულ  დაკვირვებებს ეყრდნობა, რითაც ავტორი მეცნიერულად ა
>>>
15:09, 23.07.2018
ესაუბრა მაია რაზმაძე ბერლინი, 20 ივნისი   კლაუს ოფე პროფ. დოქტ. კლაუს ოფე არის ბერლინის Hertie School of Governance-ის ემერიტუს პროფესორი პოლიტიკურ სოციოლოგიაში. სხვადასხვა დროს, იგი იყო ბილეფელდის, ბრემენისა და ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტების პროფესორი პოლიტიკური მეცნიერებისა და პოლიტიკური სოციოლოგიის მიმართულებით. გადრა ამისა, კლაუს ოფე მოღვაწეობდა სტენფორდის, ჰარვარდის, კალიფორნია ბერკ
>>>
17:46, 14.06.2018
ბოლო წლებში, პოლიტიკურ შკალაზე, ჯანდაცვის სექტორის შესახებ დისკუსიები სულ უფრო და უფრო მარცხნივ ინაცვლებს და უნივერსალური ჯანდაცვის გლობალური მასშტაბით დამკვიდრებაზე საუბარი კიდევ უფრო აქტუალური ხდება: გამოცემა “ეკონომისტიც” კი, რომელიც როგორც წესი, საჯარო პოლიტიკების ადვოკატირებისას ეკონომიკური რაციონალისა და ლოგიკის უპირატესობით ხელმძღვანელობს ხოლმე, მხარს უჭერს უნივერსალური საბაზისო ჯანდაცვის
>>>
17:53, 11.06.2018
საქართველოში მიმდინარე საპენსიო რეფორმამ სადისკუსიო სივრცეში შემოიტანა საკითხები საპენსიო რეფორმის, მოსახლეობის დემოგრაფიული გამოწვევების, შრომის ბაზრისა და სოციალური უსაფრთხოების სისტემის მომავლის შესახებ. მთავრობის მიერ შემოთავაზებული საპენსიო რეფორმის არგუმენტირებისას, რომელიც პენსიის პრივატიზაციას გულისხმობს, ხშირად გვესმის არგუმენტები, რომელიც კერძო საპენსიო სისტემების არგუმენტირებას ევროპის
>>>
14:18, 04.05.2018
პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში, სახელმწიფო სოციალიზმის შემდგომ განვითარებული პოლიტიკური ეკონომიკის სისტემების განხილვა, აკადემიურ სივრცეში როგორც წესი, ძირითადად დასავლური პერსპექტივიდან ხდებოდა ხოლმე: ეს ახალი კაპიტალისტური სისტემები აღიქმებოდნენ როგორც დასავლური ტიპის კაპიტალიზმების “იდეალური ტიპების” გარკვეულწილად ჰიბრიდული ვარიანტები, რომლებიც დასავლური ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის გარკვეულ დამახი
>>>