ტეგი: ფინანსური დოკუმენტი

რუსთავის 2023 წლის ბიუჯეტი
2023 წლის ბიუჯეტის განხილვა საკრებულოში
2023 წლის ბიუჯეტი
2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი
2022 წლის ბიუჯეტი
2022 წლის ბიუჯეტის განხილვა პარლამენტში
2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა  
პარლამენტში 2022 წლის ბიუჯეტი შევიდა
2021 წლის ბიუჯეტი
2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია
2021 წლის ბიუჯეტის განხილვა პარლამენტში
თბილისის ბიუჯეტის პარამეტრები
2021 წლის ბიუჯეტის განხილვა 
2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა
2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა
2021 წლის ბიუჯეტის კანონპროექტი
ანტიკრიზისული ბიუჯეტი
ანტიკრიზისული ბიუჯეტი
ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტი - დეპუტატების შეფასებები
ანტიკრიზისული ბიუჯეტის წარდგენა