საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დიასპორის წარმომადგენლებისთვის სამი საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დიასპორის წარმომადგენლებისთვის სამი საგრანტო კონკურსი გამოაცხადა

2022 წლის პირველი თებერვლიდან 6 მარტის ჩათვლით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის – „უცხოეთში მოქმედი ქართული ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლების მხარდაჭერა“ შესარჩევ კონკურსს აცხადებს.

როგორც საგარეო უწყებაში აღნიშნავენ, პროექტის მიზანია როგორც ქართული დიასპორის სამშობლოსთან კავშირების გაღრმავება და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა, ასევე საზღვარგარეთ საქართველოსა და ქართული კულტურის პოპულარიზაცია.

„პროექტის ფარგლებში, დაფინანსდება საზღვარგარეთ მოქმედი ქართული ანსამბლების ფუნქციონირებისა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით წარმოდგენილი პროექტები. აღნიშნული პროგრამა 2021 წლიდან ხორციელდება.

აღსანიშნავია, რომ ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ 117 ქართული  ანსამბლი მოქმედებს.

კონკურსში წარმოდგენილი განაცხადების განხილვა და გამარჯვებულის გამოვლენა მოხდება კონკურსის წესით, კომისიის მიერ, რომლის შემადგენლობაში არიან: საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის წარმომადგენლები;

უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, 2022 წლის პირველი თებერვლიდან 6 მარტის ჩათვლით, პროგრამის მიზნების შესაბამისად, პროექტების წარდგენა შეეძლებათ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected] (საგრანტო განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტების მიღება, მითითებული ვადების გათვალისწინებით, ხდება მხოლოდ ელექტრონულად)“, – აცხადებენ საგარეო უწყებაში.

პირველი თებერვლიდან 6 მარტის ჩათვლით საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე აცხადებს საგრანტო პროგრამის – „დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერა“ შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღებას.

„აღნიშნული პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საერთაშორისო არენაზე, საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების გატარების პროცესში საზღვარგარეთ მცხოვრები თანამემამულეების ჩართვა, საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს პოპულარიზაცია, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება, ასევე,  საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებში ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, მათ შორის, მოზარდ და ახალგაზრდა თაობაში საქართველოს შესახებ ცნობიერების გაზრდა და ადგილსამყოფელ ქვეყნებთან კულტურული და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების ხელშეწყობა;

საგრანტო პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებს მისცემს შესაძლებლობას, ღია კონკურსის გზით მოახდინონ საკუთარი იდეების რეალიზება, რაც დიასპორულ საქმიანობას კიდევ უფრო მრავალფეროვანს გახდის და საქართველოსა და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს შორის კავშირის გაღრმავებას შეუწყობს ხელს.

პროგრამაში გამარჯვებულთა გამოვლენა მოხდება კონკურსის წესით, კომისიის მიერ, რომლის შემადგენლობაში არიან: საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს წარმომადგენლები.

აღსანიშნავია, რომ „დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერის“ საგრანტო პროგრამას საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2019 წლიდან ახორციელებს.

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს სულ მცირე, უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში საზღვარგარეთ მცხოვრებ და ადგილსამყოფელ ქვეყანაში არანაკლებ შემდგომი ერთი წლის განმავლობაში ცხოვრების უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქეს ინდივიდუალურად ან საქართველოში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქესთან ერთად.

საგრანტო განაცხადების მიღება განხორციელდება 2022 წლის პირველი თებერვლიდან 6 მარტის ჩათვლით, მხოლოდ ელექტრონულად, შემდეგ მისამართზე – [email protected]“, – აცხადებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში.

პირველი თებერვლიდან ასევე დაიწყო საგრანტო პროგრამაში – „იყავი შენი ქვეყნის საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი“ მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება.

„აღნიშნული პროგრამა საშუალებას აძლევს საზღვარგარეთ მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ერთწლიანი მანდატით გახდნენ „საქართველოს ახალგაზრდა ელჩები“ და ხელი შეუწყონ საქართველოს პოპულარიზაციას ადგილსამყოფელ ქვეყნებში, დაიცვან ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, მათ შორის, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, აგრეთვე დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხებზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირებულობის გაზრდისა და საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში გააქტიურების ხელშეწყობის თვალსაზრისით, შექმნან საქართველოს უცხოელ ახალგაზრდა მეგობართა ქსელი, ასევე განახორციელონ კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) მხარდაჭერით, საგრანტო პროგრამას 2018 წლიდან ახორციელებს.

· პროგრამის ფარგლებში, ახალგაზრდა ელჩების შერჩევა მოხდება ღია კონკურსის საფუძველზე, შემდეგი ქვეყნებიდან: ავსტრიის რესპუბლიკა, აზერბაიჯანი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბელარუსი, ბელგიის სამეფო, ბულგარეთი, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, დანია, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო, ესპანეთის სამეფო, ესტონეთი, თურქეთის რესპუბლიკა, იაპონია, ირლანდია, ისრაელის სახელმწიფო, იტალიის რესპუბლიკა, კორეის რესპუბლიკა, ლატვია, ლიეტუვა, მოლდოვა, ნიდერლანდების სამეფო, პოლონეთის რესპუბლიკა, საბერძნეთის რესპუბლიკა, სამხრეთ აფრიკა, საფრანგეთის რესპუბლიკა, უკრაინა, უნგრეთი, შვედეთის სამეფო, შვეიცარია, ჩეხეთის რესპუბლიკა.

· კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია 18-დან 29 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას. სასურველია ჰქონდეს ახალგაზრდულ სფეროში მუშაობის, პროექტების მართვისა და ადგილსამყოფელ ქვეყანაში მოქმედ დიასპორულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის გამოცდილება;

· „ახალგაზრდა ელჩებს“ სპეციალურად შექმნილი კომისია შეარჩევს, რომლის შემადგენლობაში არიან: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ახალგაზრდობის სააგენტოსა და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) წარმომადგენლები;

· განაცხადებისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის (ქართულ ენაზე ან ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის) მიღება ხდება ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected]“, – ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

დატოვე კომენტარი