პარლამენტმა შსს-ს აკადემიის მიერ გაცემული დიპლომების აღიარებისა და მათი მაგისტრის ხარისხთან გათანაბრების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო
პარლამენტმა შსს-ს აკადემიის მიერ გაცემული დიპლომების აღიარებისა და მათი მაგისტრის ხარისხთან გათანაბრების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო

შსს-ს აკადემიის მიერ გაცემული დიპლომების აღიარებისა და მათი მაგისტრის ხარისხთან გათანაბრების შესახებ პარლამენტმა საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო.

საქართველოს პარლამენტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის მიერ გაცემული დიპლომების აღიარებისა და მათი მაგისტრის ხარისხთან გათანაბრების შესახებ საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო.

საქართველოს პარლამენტმა „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით მიიღო.

აღნიშნულ კანონში განხორციელებული ცვლილებით განისაზღვრა 2007-2008 სასწავლო წლის დაწყებამდე სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის მიერ გაცემული დიპლომების აღიარებისა და მათი მაგისტრის ხარისხთან გათანაბრების საკითხი.

აღსანიშნავია, რომ 2007-2008 სასწავლო წლის დაწყებამდე გაცემული დიპლომების აღიარება პრაქტიკაში პრობლემას წარმოადგენდა. აკადემიის კურსდამთავრებულები მიღებული დიპლომის აღიარებასა და მაგისტრის ხარისხთან გათანაბრებას სასამართლოსადმი მიმართვის გზით აღწევდნენ. საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შედეგად აკადემიის კურსდამთავრებულებს აღარ მოუწევთ თავისი კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით სასამართლოსადმი მიმართვა.

ინფორმაციას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს.

დატოვე კომენტარი