მთავრობის გადაწყვეტილებით, პირებს, რომლებმაც ვერ შეძლეს ან ნაწილობრივ მოახერხეს სახელმწიფოს წინაშე ფინანსური ვალდებულების შესრულება, ეპატიებათ გადაუხდელი თანხები
მთავრობის გადაწყვეტილებით, პირებს, რომლებმაც ვერ შეძლეს ან ნაწილობრივ მოახერხეს სახელმწიფოს წინაშე ფინანსური ვალდებულების შესრულება, ეპატიებათ გადაუხდელი თანხები

ბიზნესსუბიექტებს და კერძო პირებს, რომლებიც სარგებლობენ სახელმწიფო ქონების იჯარით, ქირით ან მართვის უფლებით აქვთ გადაცემული სახელმწიფო ქონება, 2020 წლის 21 მარტიდან 2021 წლის 21 მარტის ჩათვლით, ეპატიებათ იჯარის და ქირის გადასახადი, ასევე გადაუხდელობით ან დაგვიანებით გადახდით ამ პერიოდში დარიცხული ჯარიმა, სანქცია, საურავი, – ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა.

როგორც ნათია თურნავამ აღნიშნა, საუბარია 5 მილიონ ლარზე მეტზე, რასაც დაემატება გადაუხდელობით ან დაგვიანებით დარიცხული ჯარიმა დაახლოებით ერთი მილიონი ლარი.

„შეღავათები შეეხება ბიზნესებს და კერძო პირებს, რომლებიც სარგებლობენ სახელმწიფო ქონების იჯარით, ქირის უფლებით ან მართვის უფლებით აქვს გადაცემული სახელმწიფო ქონება, ასევე რომლებსაც ხელშეკრულება დადებული აქვთ ქონების მართვის სააგენტოსთან. საქართველოს პარლამენტმა იმსჯელა ამასთან დაკავშირებით, მიიღო შესაბამისი ცვლილებები სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში. ჩვენ ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე, მოვამზადეთ სპეციალური წესი, რომლითაც განისაზღვრა, რომ პერიოდში 2020 წლის 21 მარტიდან 2021 წლის 21 მარტის ჩათვლით, ასეთ სუბიექტებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, ეპატიებათ იჯარისა და ქირის გადასახადი, ასევე გადაუხდელობით ან დაგვიანებით გადახდით ამ პერიოდში დარიცხული ჯარიმა, სანქცია, საურავი. ჯამში საუბარია ქირაზე, იჯარასა და მართვის საზღაურ დაახლოებით 5 მილიონ ლარზე მეტზე და ამას ემატება გადაუხდელობით ან დაგვიანებით დარიცხული ჯარიმა დაახლოებით ერთი მილიონი ლარი, რომელიც ასევე ეპატიებათ ამ სუბიექტებს. ეს გამომდინარეობს იმ სირთულეებიდან, რაც თავს დაატყდა ქვეყანას, ბიზნესებს, ადამიანებს, რაც აისახა მათ გადახდისუნარიანობაში, ამან შეაფერხა იგივე სახელმწიფო ქონებით მოსარგებლე, მოიჯარეების შესაძლებლობები, რომ დროულად გადაეხადა სახელმწიფოს სასარგებლოდ დაკისრებული იჯარა ქირა და დაეკისრათ ჯარიმები. ეს ის პერიოდია, როდესაც პანდემიიდან გამომდინარე, ამა თუ იმ დოზით მოქმედებდა შეზღუდვები. წელს უკვე გაზაფხულზე, მარტის შემდეგ მივიღეთ ეკონომიკის გახსნის გადაწყვეტილება, რის შემდეგაც მსგავსი პრობლემები აღმოიფხვრა. სრულიად სამართლიანი იქნება, რომ პანდემიიდან გამომდინარე, როდესაც ბიზნესები იყო შეზღუდული, იყო ყველაზე რთული პერიოდი, ჩვენ მივცეთ შეღავათი და შესაძლებლობა, ადამიანებს, კომპანიებს, ვინც სარგებლობდა ქირით, იჯარით, ეს გადაუხდელი თანხა მათ ეპატიოთ. სამართლიანობის დასაცავად, ამ შეღავათებს ვავრცელებთ იმ მოიჯარეებზეც, ვინც გადაიხადა სრულად ან ნაწილობრივ, ეს იქნება სწორი და მომავალში ჩაეთვლებათ ეს შეღავათი გადახდილად. ყველას თანაბრად უჭირდა ვიღაცას ჰქონდა შესაძლებლობა და შესაბამისად, ყველაზე თანაბრად გავრცელდება ეს შეღავათი“, – განაცხადა ნათია თურნავამ.

დატოვე კომენტარი