ბექა ნაცვლიშვილი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის განცხადებას პასუხობს
ბექა ნაცვლიშვილი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის განცხადებას პასუხობს

პარლამენტის ყოფილი წევრი ბექა ნაცვლიშვილი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის განცხადებას პასუხობს.

„მინდა, გამოვეხმაურო საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის (სსე) განცხადებას ჩემს სტატიაზე „ნამოხვანის ალტერნატივა არსებობს“. სტატიაში სწორედ მათ მონაცემებზე დაყრდნობით ვამტკიცებ, რომ 2020-2021 წლებში ელექტროსისტემას შეუძლია, ყოველგვარი საბალანსო სიმძლავრეების გარეშე აითვისოს 333 მეგავატი ქარისა და 130 მეგავატი მზის ენერგიის სიმძლავრე.

გორის ქარის ელექტროსადგურის, რომლის სიმძლავრეც 20 მეგავატია და უკანასკნელი წლის გამომუშავება ენერგობალანსის მიხედვით 90 მილიონი კილოვატ საათი, გვაძლევს იმის გათვლის საშუალებას, რომ 500 მეგავატი ქარის სიმძლავრე 2 მილიარდ კილოვატსაათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებდა.

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ქარის ენერგიას გააჩნია უპირატესობა ჰიდროენერგიასთან მიმართებაში, სეზონური დისბალანსის აღმოფხვრის მხრივ, განსაკუთრებით კი ზამთარში, როდესაც ბუნებრივი პირობების გამო გვიწევს იმპორტის განხორციელება. სწორედ მაშინ, როდესაც ჩვენ ელექტროენერგიის იმპორტს ვახორციელებთ, ნამახვანჰესის გამომუშავების მაქსიმუმი, სხვადასხვა ჰესების გამოცდილებაზე დაყრდნობით, (სამწუხაროდ ამგვარი კვლევა კომპანიას და არც სახელმწიფოს ჯერ არ წარმოუდგენია) 600–დან 700 მილიონ კილოვატსაათამდე შეიძლება იყოს.

აპრილიდან ივლისამდე დაგროვილი წყლის რაციონალური ათვისების შემთხვევაშიც კი, დეკემბერში კაშხლის რეზერვუარი უკვე დაცლილი იქნება. ამიტომ, ქარის ენერგია უალტერნატივოა იმპორტის ჩანაცვლების თვალსაზრისით. ნიშანდობლივი ის არის, რომ ქარისა და მზის ენერგიის განვითარების ერთ-ერთ ხელშემშლელ ფაქტორად საბალანსო სიმძლავრეების ნაკლებობას ასახელებენ.

ხშირად ნამოხვანჰესის პროექტის გამართლება განახლებადი ენერგიების განვითარების არგუმენტითაც კი ხდება. ის, რომ ამგვარი საბალანსო სიმძლავრეები დღესაც გააჩნია ჩვენს ელექტროსისტემას ცხადად ჩანს სწორედ მათ მიერ გამოქვეყნებულ საქართველოს გადამცემი ქსელის ათწლიან გეგმაში 2021-2031, დოკუმენტის 285-ე გვერდზე, ცხრილში 18.3. სწორედ მათი დასკვნის მიხედვით 333 მეგავატი ქარისა და 133 მეგავატი მზის ენერგიის დაშვება შესაძლებელია უპირობოდ, ან უმნიშვნელო ღონისძიებების გათვალისწინებით“, – აღნიშნულია ბექა ნაცვლიშვილის განცხადებაში.

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა „ნამხვანჰესის“ საკითხთან დაკავშირებით ბექა ნაცვლიშვილის სტატიას, სადაც „ნამახვანჰესის“ ალტერნატივის საკითხზე არის საუბარი, გუშინ გამოეხმაურა. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა – მზისა და ქარის ელექტროსადგურების ძალიან დიდი სიმძლავრეების ინტეგრაციის შემთხვევაში, თუ სისტემაში არ იქნება საკმარისი რეზერვებისა და ინერციის წყაროები, გაიზრდება ავარიების რაოდენობა და მომხმარებლების შეზღუდვის რისკი“, – აღნიშნულია სახელმწიფო ელექტროსისტემის განცხადებაში.