ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია

როგორ უბრუნდებიან საზოგადოებრივ ცხოვრებას ციხიდან გამოსული ადამიანები?

რა პროგრამებით უზრუნველყოფს სახელმწიფო ყოფილი პატიმრების დასაქმებას და რა პროცედურების გავლა უწევთ მათ?

ახალი კვირა

დატოვე კომენტარი