ვის როგორ ესმის მოქალაქის სტატუსი და რა კავშირია მოქალაქეობრივ თვითშეგნებასა და პატრიოტიზმს შორის - საზოგადოება და მოქალაქე; სტუმარი - დავით გორგილაძე - მწერალი

დღის კოდი