ტრეფიკინგთან ბრძოლის ევროპული დღე

სტუმრები: ლაშა ჯინჯიხაძე, სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე;

ქეთევან სარაჯიშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი;

გრიგოლ გოგოჩაშვილი, შსს-ს ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს საგამოძიებო განყოფილების უფროსი.

ახალი დღე