სვიმონ კლდიაშვილის არქიტექტურული მემკვიდრეობა

ცნობილი ქართველი არქიტექტორის შემოქმედება ერთ ალბომში გაერთიანდა.

თბილისის სათავადაზნაურო სასწავლებლის შენობის, სამხატვრო აკადემიის, რამდენიმე ცნობილი სახლის და სხვა არაერთი ისტორიული ნაგებობის მთავარ არქიტექტორზე, სვიმონ კლდიაშვილზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სპეციალური კატალოგი გამოსცა. ფოტო-მასალასთან ერთად გამოცემაში საექსპედიციო საქმიანობის ამსახველი ხელნაწერები, მოგონებები და ნახაზებიცაა დატანილი.

დატოვე კომენტარი