შეამცირე სიმსივნის რისკი

რამდენად ვაქცევთ ყურადღებას საკუთარ ჯანმრთელობას და როგორ შევამციროთ სიმსივნის რისკი?

ახალი კვირა