საქმეების ელექტრონული განაწილება

კიდევ ერთი სიახლე, რაც 2018 წლიდან ამოქმედდა, საერთო სასამართლოებს ეხება. საქმეები მოსამართლეებს უკვე სპეციალური პროგრამით, ელექტრონული წესით გადაეცემათ. რეფორმა რეფორმირების ე.წ მესამე ტალღის ცვლილებების ფარგლებში შემუშავდა. ინიციატორები დადებით ტენდენციებზე მიუთითებენ: მათ შორის აღნიშნავენ რომ სასამართლო სისტემა შესაძლო ჩარევებისგან სრულად გათავისუფლდება. მესამე სექტორი კი არსებულ რისკებზე საუბრობს და რეკომენდაციების გათვალისწინებას ითხოვს.

დატოვე კომენტარი