საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და გერმანიის კანცლერის ერთობლივი განცხადებები