საპროტესტო აქცია წალკაში

წალკაში მცხოვრები ეკომიგრანტები საპროტესტო აქციების დაწყებით იმუქრებიან. ეს იმ შემთხვევაში, თუ სტატუსთან და საცხოვრებელ ფართებთან დაკავშირებული მოთხოვნები პირველ მაისამდე არ დაკმაყოფილდება.
გაუსაძლისია პირობები, რომლებშიც აჭარის მაღალმთიანი რეგიონებიდან 90-იანი წლების ბოლოს წალკაში ჩასახლებული ოჯახები ცხოვრობენ. მდგომარეობას ის გარემოებაც ართულებს, რომ ბერძნებმა, რომელთა მიერ დატოვებულ სახლებს ეკომიგრანტები იკავებდნენ, ბოლო წლებში წალკაში დაბრუნება დაიწყეს.