საჯარო რეესტრმა „ალტ-ინფოს“ პარტიის რეგისტრაცია გააუქმა