საერთაშორისო ფესტივალი „მუსიკალური შეხვედრები“ -  ნოდარ გაბუნიას შემოქმედებითი საღამო

ახალი დღე