საერთაშორისო ფესტივალი „თბილისი რიტმი“ 

სტუმარი: ანი ლაღიძე – ფესტივალის დამფუძნებელი, ორგანიზატორი.

ახალი დღე