საახალწლო სიმბოლოები და მათი მნიშვნელობა 

სტუმარი: ქეთევან ხუციშვილი – ეთნოლოგი, თსუ-ს პროფესორი.

ახალი დღე