რა უნდა იცოდეთ ალიმენტის შესახებ

◾ როგორ და რატომ არიდებენ მშობლები თავს ალიმენტის გადახდას

◾ ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა შვილების ფინანსურ უზრუნველყოფაზე და როგორია პრაქტიკა საქართველოში?

კვირის მოამბე