ქეთი ბენაშვილის პერსონალური გამოფენა, სახელწოდებით „მე განსვლა“ 

ახალი დღე