ქართული ტრადიციები

#ნაშუადღევს ქართული ტრადიციები

ბარბარობასთან დაკავშირებული ტრადიციები და რიტუალები

სტუმარი: ნოდარ შოშიტაშვილი – ეთნოლოგი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

ნაშუადღევს