პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გერმანიაში

პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს ეხმაურებიან თბილისშიც.

მოამბე