ნიღბებით გამოსახული ქართული მითოლოგიური პერსონაჟები და ისტორიული პირები შოთა თხილიშვილის შემოქმედებაში

ავტორი: ბარბარე დონჯაშვილი

ახალი დღე