#ამშაბათკვირას 60-70-იანი წლების მხატვრების შემოქმედების გავლენა თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაზე

ამ შაბათ-კვირას