მათემატიკა, II კლასი - შეკრების გადანაცვლებადობის და ჯუფთებადობის თვისებები. ფრჩხილებიანი მაგალითები, 20 მაისი, 2020 #ტელესკოლა

პირველი არხი | განათლება

II კლასი