ლიანა მარქარიანის რუბრიკა

▶ youtube 2021 – რას შემოგვთავაზებს პლატფორმა 2021 წელს?

▶ ცნობილი ქართველი იუთუბერი გიორგი დანელია და მისი წარმატებული სტრატეგია;

▶ კოლაბორაცია თუ კონკურენცია;

 youtube-ის ტრენდები ლიანა მარქარიანის რუბრიკაში.

ახალი დღე