კულტურის სამინისტროს პროექტები

კულტურის სამინისტრო ხუთ კონკურსს აცხადებს. სამოყვარულო მუნიციპალური და კერძო თეატრალური დასების საქმიანობის ხელშეწყობა, თვითმოქმედი ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა, კერძო თეატრების საქმიანობის დახმარება, ასევე მთარგმნელობითი საქმიანობის ხელშეწყობა და დოკუმენტური/სამეცნიერო-პოპულარული კინოს ხელშეწყობა.

საკონკურსო განაცხადების მიიღება 2023 წლის 22 თებერვლიდან 2023 წლის ორი მარტის 12:00 საათამდე იქნება შესაძლებელი.