ხანმოკლე XX საუკუნე - 1938
  • ომის პრელუდია
  • ნაციის ნება
  • სპორტი და პოლიტიკა
  • ცინიზმი როგორც პოლიტიკა
  • მოდელირებული ქრონიკა