ხანმოკლე XX საუკუნე - 1936
  • სპორტი და პოლიტიკა
  • სამოქალაქო ომი
  • დიდი ტერორი
  • სოფლის მღვდლის დღიური