ხანმოკლე XX საუკუნე - 1933
  • გერმანიის არჩევანი
  • ბუნინი
  • სამი სიკვდილი
  • ორი რომანი
  • ომის წინათგრძნობა