ხანმოკლე XX საუკუნე - 1930
  • იმპერიის რექვიემი
  • ბრძოლა უიარაღოდ
  • თომას ელიოტი
  • ჯიმ შვანთე