ხანმოკლე XX საუკუნე - 1929
  • ოცნებების ფაბრიკა
  • კოლექტივიზაციის მითი
  • ომის ექო
  • მარადიული ადამიანი
  • ქართული თეატრის სიმბოლო