ხანმოკლე XX საუკუნე - 1928
  • დამოუკიდებლობის დღე
  • ახალი საფრთხე
  • წითელი კარავი
  • კინოკალამი
  • ელისო
  • უკანასკნელი თერგდალეული