ხანმოკლე XX საუკუნე - 1925
  • მასობრივი ადამიანი
  • ირანული ვარსკვლავი
  • ორი შედევრი
  • დიდი მოლოდინის წელი