ხანმოკლე XX საუკუნე - 1922
  • გენერალური მდივანი
  • ებრაელი ოდისევსი და უნაყოფო მიწა
  • რილკეს ანგელოზები
  • ცა ბერლინის თავზე
  • “უკანასკნელი სიტყვა”
  • ნოსფერატუ და წინწყარო
  • საბჭოთა საქართველო