ხანმოკლე XX საუკუნე - 1919
  • ვერსალის ზავი
  • რევოლუციური არქიტექტურა
  • ირლანდია და საქართველო
  • არტისტული ყვავილები