ხანმოკლე XX საუკუნე - 1917
  • რევოლუცია და ეკლესია
  • ლენინის დრო
  • ცარიელი ადამიანები
  • ბალკანური ნაღმი