ხანმოკლე XX საუკუნე - 1916
  • პოეტი და სამშობლო
  • მალევიჩის შავი წრე
  • ლურჯა ცხენები
  • აბსურდის ლიტერატურა