ხანმოკლე XX საუკუნე - 1914
  • სისასტიკის ინდუსტრიალიზაცია
  • ტერორისტი თუ გმირი
  • უსისხლო ომი
  • ჯოისის ქალაქი
  • ერი და კაცობრიობა
  • როდენის ქართველი მოწაფე