ხანმოკლე XX საუკუნე - 1923
  • დასავლეთის მწუხრი
  • დიადი დაავადება
  • ვირჯინია ვულფი
  • ამის შესახებ