ხანმოკლე XX საუკუნე - 1931
  • რევოლუცია ქრისტიანობის წინააღმდეგ
  • სხვადასხვა გზა
  • მეცნიერება და რელიგია
  • ოქროს კერპი
  • ღამეული ფრენა