ხანმოკლე XX საუკუნე - 1935
  • ორი იდეოლოგია
  • ცხოვრება თეატრია
  • ქვესკნელის ტაძარი
  • ფოლკნერის სიტყვა