ხანმოკლე XX საუკუნე - 1937
  • მარტინ ნიმიორელი
  • 1937 წელი და საქართველო
  • ახმატოვას რექვიემი