ისტორიის მუზეუმში დაცული ძველი თბილისის შენობათა მაკეტები 

ახალი დღე