ინტერვიუ გიორგი კალანდარიშვილთან

გიორგი კალანდარიშვილი – ცესკო-ს თავმჯდომარე.

მოამბე